SÉANADH

Séanadh

Tá an fhaisnéis a sholáthraítear ar an suíomh gréasáin seo, lena n-áirítear sa chuid “ceisteanna coitianta” (CC) den suíomh gréasáin, chun críche treorach amháin agus ní féidir glacadh leis gur léirmhíniú dlíthiúil cinntitheach í ar an 4ú agus ar an 5ú Treoir maidir le Sciúradh Airgid (4AMLD agus 5AMLD), Ionstraim Reachtúil Uimh. 110/2019, arna leasú nó reachtaíocht ábhartha ar bith eile.

Ba cheart do dhuine ar bith a bheidh an suíomh gréasáin seo á úsáid acu, nuair is cuí, a gcomhairle ghairmiúil neamhspleách féin a fháil.

Cé go ndéantar gach iarracht agus ábhar lena fhoilsiú á ullmhú don suíomh gréasáin seo, ní ghlacann an Chláraitheoir (ar a ngairfear “an ROB” nó “an Chláraitheoir anseo feasta) nó ní ghlactar thar ceann an Chláraitheora, nó an Stát, a bhfostaithe nó gach fostaí dá gcuid, a ngníomhairí nó gach gníomhaire dá gcuid, a gconraitheoirí nó gach conraitheoir dá gcuid nó a seirbhísigh nó gach seirbhíseach dá gcuid, nó duine ar bith a ghníomhaínn thar a gceann nó thar a gcinn) agus go háirithe gan dochar do ghinearáltachta iad siúd a luadh thuas, freagracht nó dliteanas ar bith ar chor ar bith a thiocfadh chun cinn, as aon earráidí, easnaimh, nó ráitis mhíthreoracha ar an suíomh gréasáin seo, sa Chlár um Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Cumann Tionscail agus Soláthair (“an Chlárlann”), nó ar shuíomh ar bith lena nascann an suíomh gréasáin seo

Maidir le rochtain ar shonraí an RBO, leagtar síos in Ionstraim Reachtúil Uimh. 110/2019 an fhaisnéis sa Chlár ar féidir í a chur ar fáil d’eintitis éagsúla.

Lena chois sin, ba cheart a thabhairt faoi deara gur ghlac an RBO le dea-thoil an fhaisnéis atá cuimsithe sa Chlár i ndáil le húinéireacht thairbhiúil, faisnéis a sholáthair eintitis ábhartha nó a ngníomhairí don RBO, de bhun oibleagáid reachtúil, lena n-áirítear an oibleagáid nach soláthrófar faisnéis bhréige go feasach nó go gan smaoineamh don RBO.

Ní dhearbhaíonn an RBO cruinneas na faisnéise sin a sholáthair tríú páirtithe don Chláraitheoir nó ní féidir leis an RBO é a dhearbhú, agus ní bheidh an RBO freagrach as iarmhairtí ar bith i ndáil le míchruinneas, earráid nó easnaimh san fhaisnéis sa Chlár pé dóigh ar tháinig siad chun cinn.

Meabhraítear do dhaoine ainmnithe a bheidh bearta um dhícheall cuí custaiméara á ndéanamh acu faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010, go sonraítear é seo a leanas i Rialachán 25(2) de IR 110/2019:

“An fhaisnéis a gheobhaidh an duine ainmnithe trí rochtain ar an gclár lárnach a thugtar faoi
mhír 25(1), ní féidir leis an duine ainmnithe brath uirthi go heisiach chun dualgas an duine ainmnithe a chomhlíonadh maidir le bearta um dhícheall cuí custaiméara a chur i bhfeidhm faoi Chuid 4 d’Acht 2010 (a chomhlíonfar a dhualgas trí chur chuige bunaithe ar riosca a úsáid).”

Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, aontaíonn an duine a bhfuil an suíomh gréasáin á úsáid aige nó aici agus gach duine eile a fhaigheann teidlíocht nó cúis ansin leis na coinníollacha thuas.

Dírítear d’aird ar an Ráiteas maidir le Príobháideachas agus Fianáin [cuir hipearnasc leis] i ndáil le húsáid fianán ar an suíomh gréasáin seo.

An Cláraitheoir um Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Cumann Tionscail agus Coigiltis

Search