Sula gceannaíonn tú Tuarascáil Úinéireachta Tairbhiúil, Seiceáil Ceisteanna Coitianta 13.3 chun cabhair a fháil maidir le conas a fháil amach an bhfuil sonraí maidir le húinéireacht tairbhiúil comhdaithe.
An gá duit Úinéir Tairbhiúil a leasú nó a bhaint? Cliceáil anseo le haghaidh Ceisteanna Coitianta 11.6.

Cosaint Sonraí

Réamhrá

Tá an Clár um Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Cumainn Tionscail agus Soláthair (dá ngairtear Clár na nÚinéirí Tairbhiúla nó “an RBO” anseo feasta) tiomanta do shonraí pearsanta a chosaint agus a phróiseáil ar bhealach slán i gcomhréir lenár n-oibleagáidí dlíthiúla go léir, lena n-áirítear comhlíonadh An Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí (an “GDPR”) agus na dlíthe cosanta sonraí (“na hAchtanna um Chosaint Sonraí ó 1988 go 2018”).

Déanaimid sonraí pearsanta a phróiseáil chun ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh faoi na Treoracha maidir le Sciúradh Airgid agus faoin reachtaíocht.

Leagtar amach sa bheartas seo an chaoi a n-úsáidimid, agus a fhéachaimid lena gcosaint, na sonraí pearsanta a phróiseáiltear chun clár an RBO a chur i dtoll a chéile.

Raon feidhme
Cúlra q
Cad é Clár na nÚinéirí Tairbhiúla (an “RBO”)?
Cad is úinéir tairbhiúil ann?
Cé hiad na daoine a bpróiseálfar a gcuid sonraí pearsanta?
Sonraí pearsanta a bhaileoidh an RBO
Cad chuige a bhfuil na sonraí seo á bpróiseáil?
Cé atá in ann rochtain a fháil ar na Sonraí seo?
Aistrithe Idirnáisiúnta
Stóráil agus Coinneáil Sonraí
Prionsabail an Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí
Oifigeach Idirchaidrimh um Chosaint Sonraí (an “DPLO”)
Iarratas ar Rochtain ó Ábhar Sonraí (SARanna)
Sárú ar Chosaint Sonraí
Oiliúint, Iniúchadh & Monatóireacht
Freagrachtaí maidir le Cosaint Sonraí
Sonraí pearsanta a nochtadh gan toiliú an Ábhair Sonraí (.i. an duine aonair)
Eolas a sholáthar d’Ábhair Sonraí (.i. do dhaoine aonair)
Cóipeanna den Doiciméadú

Search