Déanfar rochtain ar an gClár RBO a athbhunú go luath do Dhaoine Ainmnithe ar feitheamh fhoirm Dhearbhaithe BEN3A1 um Riarachán Daoine Ainmnithe a fháil. (ar fáil thíos)

Cruthóidh an RBO máistirchuntas nua chun gníomhú mar chuntas riarthóra, agus cuirfear rochtain ar d’fhoirne ar fáil trí fhochuntais don phríomhchuntas sin.

Chun go mbeidh rochtain ag an RBO ar mháistirchuntas beidh ort:

 1. 1. riarthóir údaraithe a cheapadh ar an bhFoirm Dhearbhaithe Riaracháin BEN3A1 DP a ghabhann leis seo,
 2. 2. sonraí a sholáthar maidir le húsáideoirí údaraithe ag baint úsáide as an tábla thíos.*

 

* gá an tábla comhlánaithe a chomhlánú ag an am céanna leis an bhFoirm Dhearbhaithe Riaracháin. Cóipeáil/greamaigh an fhormáid thíos in excel.

Is féidir an nasc chuig Foirm Riaracháin BEN3A1 a líonadh ar líne agus tá sé ar fáil anseo .

Comhlánaigh agus seol ar ais an Fhoirm Dhearbhaithe Riaracháin le do thoil agus cuirfear ar an eolas thú nuair a dheonófar rochtain ar na Tuarascálacha RBO ar an ‘mháistirchuntas’. Ríomhphost chuig disrepancies@rbo.gov.ie

Ansin seol ar ais an bhileog BEN3A1 excel comhlánaithe nuair a bheidh an t-eolas seo a leanas comhlánaithe aici:

 

Oifigigh a Cheapadh le haghaidh eagraíochta is “duine ainmnithe” mar atá sainmhínithe ag an Rannóg. 25, an tAcht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid & Maoiniú Sceimhlitheoireachta), 2010.
Duine a thugann údarú do na hoifigigh rochtain a fháil ar an gclár RBO
Eagraíocht:
Leathnaigh/cuir na sraitheanna de réir mar is gá
Nuair a bheidh sé críochnaithe, sábháil mar Excel agus seol ríomhphost chuig discrepancies@rbo.gov.ie, ag déanamh cinnte go gclisfidh tú ar an duine atá ag údarú an duine/na ndaoine.
Uimh Ainm Ainm Logáil Isteach RBO Post Seoladh Oifigiúil Ríomhphoist
(a úsáidtear chun a gCuntas Úsáideora RBO a chruthú)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Má tá cistí agat i do chuntas úsáideora RBO bunaidh is féidir é seo a aistriú chuig do Chuntas Riaracháin “_DP” nua.

Seol do uimhreacha cuntais AC, idir shean agus nua, le do thoil le ríomhphost chuig an disrepancies@rbo.gov.ie agus cuir “ Iarratas ar Aistriú Cuntas ” sa líne ábhair chun d’iarratas a aithint go héasca.

Is cuntas úrnua é an cuntas rochtana Admin _DP a eisíodh a cruthaíodh chun críche rochtain a fháil ar na Tuarascálacha RBO amháin.

Tá sé seo difriúil ón ngnáthchuntas agus más gá duit faisnéis faoi úinéireacht thairbhiúil a chomhdú ba cheart duit do chuntas bunaidh a úsáid.

Conas sonraí a chuardach sa Tairseach RBO

Ní féidir teacht ar fhaisnéis faoi úinéireacht thairbhiúil aonáin ach tríd an Tairseach RBO.

Chun féachaint air, ní mór duit clárú ar dtús agus cuntas a oscailt sa Tairseach RBO.

Nuair a bheidh tú cláraithe, is féidir leat logáil isteach i do chuntas RBO, ansin cuardach a dhéanamh ar an eintiteas ábhartha ag baint úsáide as an áis chuardaigh ag barr an leathanaigh.

Tá rochtain ar an bhfaisnéis faoi úinéireacht thairbhiúil srianta i gcomhréir leis an rialú a rinne Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh le déanaí.

Ní féidir ach le Daoine Ainmnithe rochtain a fháil ar na Tuarascálacha RBO.

Is féidir leis an bpobal i gcoitinne cuardach a dhéanamh ar an eintiteas agus ar líon na n-úinéirí tairbhiúla a chomhdaítear.

Tá físeán ar “Conas A Dhéanamh” sonraí faoi úinéireacht thairbhiúil a chuardach agus a cheannach ar fáil anseo: Cuardaigh Mionsonraí Úinéireachta Tairbhiúla

Nuair a bheidh tú ag cuardach an aonáin ábhartha, tabharfar an rogha duit ceannach.

Seiceáil an Próifíl (ar thaobh na láimhe deise den leathanach) le haghaidh sonraí na cuideachta, lena n-áirítear an bhfuil sonraí úinéireachta tairbhiúla ag an eintiteas. Más nialas an Líon Úinéirí Tairbhiúla, níl aon sonraí maidir le húinéireacht thairbhiúil cláraithe don aonán seo.

Féach, le do thoil, ar an bhfíseán maidir le sonraí maidir le hÚinéireacht Thairbhiúil a Chuardach agus a Cheannach ar an leathanach Bealach Chun Cinn den suíomh Gréasáin seo.

Seiceáil le do thoil líon na n-úinéirí tairbhiúla i bpróifíl na cuideachta mar go ngearrfar fós táille ort as tuairisc, fiú mura bhfuil aon úinéirí tairbhiúla cláraithe don chuideachta sin.

 

Tar éis duit an t-aonán ábhartha a chuardach, tabharfar an rogha duit ceannach.

Seiceáil an Próifíl (ar thaobh na láimhe deise den leathanach) le haghaidh sonraí na cuideachta, lena n-áirítear an bhfuil sonraí úinéireachta tairbhiúla ag an eintiteas. Más nialas an Líon Úinéirí Tairbhiúla, níl aon sonraí maidir le húinéireacht thairbhiúil cláraithe don aonán seo.

  • ● Cliceáil ar an rogha ‘Caighdeánach’ faoin rannán Tuarascálacha
  • ● Cliceáil ar an gcnaipe ‘Add to Cart’
  • ● Chun dul ar aghaidh chuig Seiceáil Amach, cliceáil ar an íocón tralaí ag barr an leathanaigh, in aice le do phróifíl
  • ● Cliceáil ar an rogha ‘Téigh go Seiceáil Amach’

Tar éis a sheiceáil go bhfuil an t-aonán/na heintitis ceart agat, deimhnigh trí chliceáil ar an gcnaipe Leanúint ar aghaidh

 • ● Deimhnigh d’ainm agus do sheoladh ríomhphoist
 • ● Roghnaigh an rogha Cárta Creidmheasa
 • ● Cuir isteach sonraí do chárta dochair/creidmheasa
 • ● Cliceáil ar an gcnaipe ‘Íoc Anois’ –

 

Seans go dtógfaidh sé seo cúpla nóiméad, le do thoil ná athnuaigh nó cliceáil ar an tsaighead cúil mar is féidir go ngearrfar táille ort faoi dhó.

Féach, le do thoil, ar an bhfíseán maidir le sonraí maidir le hÚinéireacht Thairbhiúil a Chuardach agus a Cheannach ar an leathanach Bealach Chun Cinn den suíomh Gréasáin seo.

Seiceáil le do thoil líon na n-úinéirí tairbhiúla i bpróifíl na cuideachta mar go ngearrfar fós táille ort as tuairisc, fiú mura bhfuil aon úinéirí tairbhiúla cláraithe don chuideachta sin.

29 Iúil 2022 – Beidh íocaíocht le cuntas custaiméara ar fáil. Ní féidir breisithe a dhéanamh ach le cárta creidmheasa/dochair.

Beidh do thuarascálacha Úinéireachta Tairbheacha ceannaithe ar fáil ar do phríomh-deais nó sna Orduithe ar an roghchlár ar thaobh na láimhe clé. Cliceáil ar an gcnaipe íoslódáil agus roghnaigh ceachtar a shábháil nó a oscailt.

Tá sé socraithe ag an gCláraitheoir i gcomhréir le Rialachán 27 d’Ionstraim Reachtúil 110/2019 gurb é €2.50 an táille ar rochtain ar an gclár lárnach (.i. chun tuarascáil úinéireachta tairbhí a cheannach), nach bhfuil iníoctha ach le cárta dochair/creidmheasa.

Seiceáil le do thoil líon na n-úinéirí tairbhiúla i bpróifíl na cuideachta mar go ngearrfar fós táille ort as tuairisc, fiú mura bhfuil aon úinéirí tairbhiúla cláraithe don chuideachta sin.

29 Iúil 2022 – Beidh íocaíocht le cuntas custaiméara ar fáil. Ní féidir breisithe a dhéanamh ach le cárta creidmheasa/dochair.

Ní féidir tuarascálacha ar Úinéireacht Thairbhiúil a cheannach ach le cárta dochair/creidmheasa, nó trí bhreisiú a dhéanamh ar chuntas custaiméara.

29 Iúil 2022 – Beidh íocaíocht le cuntas custaiméara ar fáil. Ní féidir breisithe a dhéanamh ach le cárta creidmheasa/dochair.

Seiceáil le do thoil líon na n-úinéirí tairbhiúla i bpróifíl na cuideachta mar go ngearrfar fós táille ort as tuairisc, fiú mura bhfuil aon úinéirí tairbhiúla cláraithe don chuideachta sin.

Sraith a hAon: Áirítear le rochtain neamhshrianta rochtain ar na sonraí RBO seo a leanas maidir le gach úinéir tairbhiúil (lena n-áirítear oifigigh bhainistíochta shinsearacha):

 • ● Céadainm agus Sloinne.
 • ● Dáta breithe.
 • ● Náisiúntacht.
 • ● Seoladh cónaithe.
 • ● ráiteas ar chineál agus ar mhéid an leasa atá ag gach úinéir tairbhiúil, nó cineál agus réim an rialaithe a fheidhmíonn gach úinéir tairbhiúil den sórt sin.
 • ● an dáta a taifeadadh gach duine nádúrtha i gclár an eintitis ábhartha féin mar úinéir tairbhiúil agus an dáta a scoir gach duine de bheith ina úinéir tairbhiúil ar an eintiteas,
 • ● Sonraí an láithreora atá ag déanamh an iontráil san RBO thar ceann na cuideachta .i. céadainm agus sloinne, seoladh, uimhir theileafóin, seoladh ríomhphoist agus an acmhainn ina bhfuil siad ag comhdú.

 

Sraith a Dó: Áirítear le rochtain shrianta rochtain ar na sonraí RBO seo a leanas:

 • ● Céadainm agus Sloinne.
 • ● Mí agus Bliain bhreithe.
 • ● Náisiúntacht.
 • ● Tír chónaithe.
 • ● Ráiteas ar chineál agus ar mhéid an leasa tairbhiúil a bhí i seilbh nó faoi rialú a fheidhmítear.

 

Ní féidir le páirtithe atá i dteideal “rochtain shrianta” lá breithe nó seoladh an úinéara thairbhigh a fheiceáil.

Tá Clár na nÚinéirí Tairbheacha bunaithe faoi reachtaíocht frith-sciúradh airgid agus mar sin tá sé scartha ó thaobh an dlí ó Chlár na gCuideachtaí. Mar sin, ní féidir Cuntas Custaiméara CRO a úsáid chun sonraí a cheannach ón RBO. Is trí chárta dochair/creidmheasa amháin a íoctar sonraí ar an RBO.

Chun Íocaíocht trí Chuntas Custaiméara a fháil féach an rannán thíos maidir le conas breisiú a dhéanamh ar chuntas custaiméara.

29 Iúil 2022 – Beidh íocaíocht le cuntas custaiméara ar fáil. Ní féidir breisithe a dhéanamh ach le cárta creidmheasa/dochair.

Seiceáil le do thoil líon na n-úinéirí tairbhiúla i bpróifíl na cuideachta mar go ngearrfar fós táille ort as tuairisc, fiú mura bhfuil aon úinéirí tairbhiúla cláraithe don chuideachta sin.

Féach an rannán thíos le do thoil – Breisiú Cuntas Custaiméara le haghaidh tuilleadh sonraí.


29 Iúil 2022 – Beidh íocaíocht le cuntas custaiméara ar fáil. Ní féidir breisithe a dhéanamh ach le cárta creidmheasa/dochair.

Seiceáil le do thoil líon na n-úinéirí tairbhiúla i bpróifíl na cuideachta mar go ngearrfar fós táille ort as tuairisc, fiú mura bhfuil aon úinéirí tairbhiúla cláraithe don chuideachta sin.

Is féidir le daoine ainmnithe rochtain a fháil ar shonraí RBO trí thairseach ar líne ar shuíomh Gréasáin na RBO – www.rbo.gov.ie.

Sa tairseach tá áis chun cuideachta nó cumann a chuardach agus “Tuarascáil RBO na nÚinéirí/Rialaitheoirí Tairbheacha” a cheannach.

Áireofar sa Tuarascáil liosta úinéirí tairbhiúla reatha na cuideachta/cumainn agus na sonraí seo a leanas maidir le gach ceann díobh:

 • ● Céadainm agus Sloinne.
 • ● Mí agus Bliain bhreithe.
 • ● Náisiúntacht.
 • ● Tír chónaithe.
 • ● Ráiteas ar chineál agus ar mhéid an leasa tairbhiúil a bhí i seilbh nó faoi rialú a fheidhmítear.

 

Cosnaíonn Tuarascáil RBO na nÚinéirí Tairbheacha/Rialaithe €2.50 le ceannach agus ní féidir íocaíocht a dhéanamh ach le cárta creidmheasa/dochair.

Tá áis ag an mbratach ghorm ag barr an fheidhmchláir chun cuideachta a chuardach, de réir ainm nó uimhir cuideachta.

Rochtain ar fhaisnéis

Forálann Rialacháin 24 agus 25 de IR 110/2019 do dhá chineál rochtana ar fhaisnéis faoi úinéireacht thairbhiúil sa chlár lárnach – “rochtain neamhshrianta” agus “rochtain shrianta”.

Dá bhrí sin, tá dhá shraith rochtana ar shonraí san RBO.

Sraith a hAon : soláthrófar rochtain neamhshrianta ar shonraí RBO d’oifigigh údaraithe na n-eagraíochtaí seo a leanas:

 

agus

 

Féadfaidh an Garda Síochána, na Coimisinéirí Ioncaim, údaráis inniúla agus CAB an fhaisnéis sa chlár lárnach a nochtadh d’aon údarás inniúil comhfhreagrach de chuid Ballstáit eile (Rialachán 24(9), IR 110/2019).

 

Sraith a Dó: Tá rochtain shrianta ar shonraí RBO ar fáil do:

 • ● daoine ainmnithe a gceanglaítear orthu faoi Chuid 4 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010 tástálacha díchill chuí a dhéanamh ar chustaiméirí (m.sh. institiúidí airgeadais, cuntasóirí, iniúchóirí, comhairleoirí cánach, gairmithe dlí agus déileálaithe in earraí costasacha amhail tithe, gluaisteáin , jewelry, srl.)

 

Rochtain Phoiblí:

 • ● i gcomhréir leis an rialú a rinne Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh le déanaí níl ach próifíl an eintitis ar fáil, ach taispeánfar líon na n-úinéirí tairbhiúla a comhdaíodh.

Is féidir, i gcás gur MIONÚR an t-úinéir tairbhiúil (.i. faoi bhun 18 mbliana d’aois), ceanglaítear le Rialachán 25(5) de IR 110/2019 go mbeidh a sonraí úinéireachta tairbhiúla díolmhaithe ó rochtain dhíreach. ag daoine ainmnithe agus ag daoine den phobal, mura soláthraíonn duine ainmnithe nó duine den phobal, i scríbhinn, don Chláraitheoir achoimre ar na forais ar a measann sé/sí go bhfuil sé chun leas an phobail an fhaisnéis sin a nochtadh dó nó di.

Tá rochtain neamhshrianta ag oifigigh údaraithe sa Gharda Síochána, FIU, CAB, na Coimisinéirí Ioncaim agus údaráis inniúla ar na sonraí RBO go léir lena n-áirítear sonraí a bhaineann le mionaoisigh (Tagraíonn Rialachán 24).

Coinnítear sonraí úinéireachta tairbhí mionaoiseach siar go huathoibríoch ó rochtain ag an bpobal agus ag daoine ainmnithe go dtí go mbaineann siad 18 mbliana d’aois amach. Seachas mionaoisigh, níl aon díolúintí eile ann.

Féadfaidh duine ainmnithe nó duine den phobal, faoi Rialachán 25(5) de IR 110/2019, iarratas i scríbhinn a dhéanamh chuig an gCláraitheoir chun rochtain a fháil ar fhaisnéis a bhaineann le mionaoiseach is úinéir tairbhiúil.

Ní mór don iarrthóir achoimre a sholáthar don Chláraitheoir ar na forais ar a measann sé/sí go bhfuil sé chun leas an phobail an fhaisnéis sin a nochtadh dó nó di.

Is féidir iarratas den sórt sin a chur ar ríomhphost chuig: enquiries@rbo.gov.ie

Ní úsáidtear an UPSP ach chun sonraí a fhíorú mar go gcuirtear isteach san RBO é – ní thaifeadtar san RBO é agus ní roinntear é le tríú páirtí ar bith.

Chomh luath agus a dheimhnítear na sonraí a chomhdaítear leis an RBO, déantar an UPSP a “stuáil” láithreach ag baint úsáide as algartam ríomhaire do-aisiompaithe agus a stóráil go slán. Ina dhiaidh sin, níl rochtain ag foireann RBO nó ag aon tríú páirtí air.

Is é an chúis atá le leagan hashed den UPSP a choinneáil ná chun ligean do RBO comhduithe sa todhchaí a mheaitseáil le daoine aonair atá ar an gclár cheana féin le cinnteacht agus dúbailt a sheachaint.

Deir Rialachán 24(9) de IR 110/2019 mar a leanas:

Gach ceann díobh seo a leanas:

 1. 1. an Garda Síochána;
 2. 2. na Coimisinéirí Ioncaim;
 3. 3. údarás inniúil;
 4. 4. an Biúró um Shócmhainní Coiriúla,

 

féadfaidh sé an fhaisnéis sa chlár lárnach a nochtadh d’aon údarás inniúil comhfhreagrach de chuid Ballstáit eile den AE”.

Féadfaidh aon duine ainmnithe nó duine den phobal, faoi Rialachán 25(5) de IR 110/2019, iarratas i scríbhinn a dhéanamh chuig an gCláraitheoir ar rochtain a bhaineann le sonraí úinéireachta tairbhiúla mionaoisigh. Is féidir iarratais ar rochtain a sheoladh le ríomhphost chuig: enquiries@rbo.gov.ie

Ní mór don iarrthóir achoimre a sholáthar ar an bhfáth a measann sé/sí go bhfuil sé chun leas an phobail an fhaisnéis a iarrtar a nochtadh.

Tá rochtain shrianta (“Sraith a Dó”) ar shonraí RBO ar fáil do:

 • ● daoine ainmnithe a éilíonn Cuid 4 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010 tástálacha díchill chuí a dhéanamh ar chustaiméirí.

 

Áirítear le rochtain shrianta rochtain ar na sonraí RBO seo a leanas:

  • ● Céadainm agus Sloinne
  • ● Mí agus Bliain bhreithe
  • ● Náisiúntacht
  • ● Tír chónaithe
  • ● Ráiteas ar chineál agus ar mhéid an leasa tairbhiúil a shealbhaítear, nó an smacht a fheidhmítear

 

Ní fheiceann páirtithe atá i dteideal “rochtain shrianta” lá breithe nó seoladh an úinéara thairbhigh.

Tá na cosaintí seo a leanas i bhfeidhm:

 1. 1. Ní féidir le “Láithreoir” a chláraigh mar úsáideoir leis an RBO ar dtús sonraí úinéireachta tairbhí a chomhdú ach trí Thairseach Ar Líne an RBO – www.rbo.gov.ie – ag “Láithreoir” a chláraigh mar úsáideoir leis an RBO ar dtús.
 2. 2. Taifeadtar gach aighneacht mar aon le heolas faoi cé a rinne an aighneacht (an Láithreoir) agus faoin gcáil ina bhfuil an Láithreoir ag gníomhú.
 3. 3. Chun úinéir tairbhiúil a chlárú, a nuashonrú nó a scriosadh, ní mór don Láithreoir sonraí a chur isteach lena n-áirítear Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP), dáta breithe, ainm agus seoladh an úinéara thairbhigh. Déanann an RBO na sonraí seo a bhailíochtú trí iad a chur i gcomparáid go leictreonach le sonraí atá ar bhunachar sonraí UPSP na Roinne Coimirce Sóisialaí (RCS).
 4. 4. Mura dtagann na sonraí a cuireadh isteach san RBO le taifid an RCS, diúltaítear don aighneacht agus seoltar litir chuig an úinéir tairbhiúil beartaithe ag cur in iúl dóibh go bhfuil iarracht déanta ag duine a gcuid faisnéise pearsanta a chomhdú leis an RBO.
 5. 5. Tá dualgas ar gach aonán ábhartha a chinntiú go bhfuil an fhaisnéis a chuirtear isteach san RBO maidir lena chuideachta nó lena sochaí cruinn agus reatha. Tá oibleagáid ar an eintiteas ábhartha an Clár a leasú má tá an fhaisnéis ar an gClár mícheart.
 6. 6. Is clár srianta é an RBO. Níl rochtain iomlán ach ag Údaráis Inniúla agus tá rochtain theoranta ag Daoine Ainmnithe ar an bhfaisnéis faoi úinéireacht thairbhiúil atá ar an gclár. Níl rochtain ag baill den phobal i gcoitinne agus ní féidir leo ach sonraí bunúsacha aonáin agus líon na n-úinéirí tairbhiúla a chomhdaítear a fheiceáil.
 7. 7. Má thagann sé ar aird eintiteas iomchuí gur cuireadh duine isteach go míchuí mar úinéir tairbhiúil ar a chuideachta nó ar a gcumann, féadfaidh an t-eintiteas ábhartha é sin a thuairisciú don Chláraitheoir Úinéireachta Tairbhí ag disrepancies@rbo.gov.ie agus, má tá cúis ag an eintiteas a chreidiúint go ndearnadh an comhdú go mailíseach nó go heaspa, chuig an nGarda Síochána (Póilíní na hÉireann).
 8. 8. Tá an iliomad údarás inniúil stáit agus neamhstáit agus daoine ainmnithe ann a bhfuil oibleagáid dhlíthiúil orthu anois an RBO a iniúchadh mar chuid dá “díchill chuí do chustaiméirí”. Áirítear orthu sin, mar shampla, cuntasóirí, iniúchóirí, aturnaetha, institiúidí airgeadais agus gnóthais árachais.
 9. 9. Tá oibleagáid dhlíthiúil ar na húdaráis inniúla agus ar dhaoine ainmnithe aon neamhréireacht a fheiceann siad idir na sonraí san RBO agus an fhaisnéis faoi úinéireacht thairbhiúil atá ar fáil dóibh a thuairisciú don Chláraitheoir. Leagann Ceisteanna Coitianta Uimhir 15 amach conas Fógra Neamhréire a chomhdú leis an gCláraitheoir.
 10. 10. Forordaítear cionta in Ionstraim Reachtúil 110/2019 as faisnéis bhréagach a chomhdú, mar gheall ar mhainneachtain eintiteas ábhartha faisnéis cheart a chomhdú agus a choinneáil ar an gClár agus as mainneachtain duine ainmnithe neamhréireacht a thuairisciú. Is iad seo a leanas na pionóis shonracha as faisnéis bhréagach a chomhdú leis an gClár :
  1. 1. ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil Aicme A nó príosúnacht ar feadh suas le 12 mhí, nó an dá rud;
  2. 2. ar díotáil, fíneáil nach mó ná €500,000 nó príosúnacht ar feadh suas le 12 mhí, nó an dá rud.

Breisiú Cuntas Custaiméara

 1. 1. Cliceáil ar an deilbhín Íocaíochtaí ar thaobh na láimhe clé den Tairseach RBO.
 2. 2. Cliceáil ar an gCuntas Barr Suas cnaipe
 3. 3. Cuir isteach an méid, ansin cliceáil ar Barr Suas
 4. 4. Deimhnigh do shonraí ‘seoladh billeála’ agus cliceáil ar an gcnaipe Lean ar aghaidh chuig na híocaíochtaí ar an mbun
 5. 5. Cuir isteach sonraí Cárta Creidmheasa/Dochair agus cliceáil ar Íoc Anois
 6. 6. Más gá do do thaifid, cliceáil ar Íoslódáil Admháil


Tabhair FAOI DEARA:

Tá an dualgas ar an duine atá ag cur leis an méid a chinntiú go bhfuil an méid breisithe ceart mar nach bhfuil aisíocaíochtaí ar fáil.

Ní féidir aisíocaíochtaí páirteacha a dhéanamh freisin.

 1. 1. Déan cuardach don eintiteas riachtanach sa bharra cuardaigh barr
 2. 2. Seiceáil le do thoil líon na n-úinéirí tairbhiúla a comhdaíodh don eintiteas toisc nach bhfuil aisíocaíochtaí ar fáil má théann tú ar aghaidh agus tuarascáil RBO a cheannach nuair nach bhfuil aon fhaisnéis faoi úinéireacht thairbhiúil comhdaithe
 3. 3. Cliceáil ar Standard , a osclóidh an rogha Add to Cart. Cliceáil le cur leis an tralaí
 4. 4. Nuair a bheidh tú réidh le ceannach, cliceáil ar dheilbhín na Tralaí ag an mbarr agus sleamhnóidh an Tralaí Siopadóireachta isteach ó thaobh na láimhe deise den scáileán – cliceáil ar Seiceáil Amach
 5. 5. Ar an scáileán Seiceáil, cliceáil ar Leanúint ar aghaidh
 6. 6. Deimhnigh do shonraí agus cliceáil ar Deimhnigh agus Lean ar aghaidh
 7. 7. Má tá tú ag íoc as cuntas cinntigh le do thoil go bhfuil tic leis an rogha Cuntais , nó cuir tic ar an rogha Cárta Creidmheasa – Cliceáil ar an gcnaipe Íoc de réir Cuntas ag an mbun

Chun liosta a chruthú de na Tuairiscí RBO go léir a ceannaíodh:

 1. 1. téigh go dtí an Rannóg Íocaíochtaí (deilbhín ar thaobh na láimhe clé den Tairseach RBO)
 2. 2. cuir isteach an dáta tosaithe (dáta ó)
 3. 3. cuir isteach an dáta deiridh (dáta chuig)
 4. 4. roghnaigh Cineál
 5. 5. cliceáil ar íoslódáil mar .csv comhad cnaipe ag bun an leathanaigh.

Coinnítear an fhaisnéis ar an Tairseach RBO ar feadh tréimhse éiginnte.

Fadhbanna le Tuarascálacha RBO a Cheannach

Má bhíonn fadhbanna agat ag céim na n-íocaíochtaí, bain triail as na rudaí seo a leanas

 • ● Glan do thaisce agus stair bhrabhsálaí chun do nasc leis an Tairseach RBO a athshocrú agus chun seanfhaisnéis a ghlanadh
 • ● Glan do chairt agus cuir cart nua leis
 • ● Seiceáil go bhfuil fianáin tríú páirtí ceadaithe agat
 • ● Seiceáil nár úsáid tú “&” nó “()” san ainm nó sa seoladh
 • ● Seiceáil go bhfuil do Chód Tíre ag teacht le d’uimhir theileafóin
 • ● Más é Sasana, an Bhreatain Bheag, Albain nó Geansaí do thír ba chóir duit an Ríocht Aontaithe a úsáid mar an Tír

Má bhíonn deacrachtaí fós agat, seol ríomhphost chuig enquiries@rbo.gov.ie le gabháil scáileáin den earráid.

Íocaíochtaí As Tuarascálacha agus Úsáid Cuntais Chustaiméirí – Téarmaí & Coinníollacha Úsáide

 • Ní féidir teacht ar fhaisnéis faoi úinéireacht thairbhiúil aonáin ach tríd an Tairseach RBO agus níl sí ar fáil ach do Dhaoine Ainmnithe.
 • Tá rochtain ar fhaisnéis faoi úinéireacht thairbhiúil srianta tar éis rialú Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (C37/20).
 • Chun féachaint air, ní mór duit clárú ar dtús agus cuntas a oscailt sa Tairseach RBO.
 • Nuair a bheidh tú cláraithe, is féidir leat logáil isteach i do chuntas RBO, ansin cuardach a dhéanamh ar an eintiteas ábhartha ag baint úsáide as an áis chuardaigh ag barr an leathanaigh.
 • Is féidir leis an bpobal i gcoitinne cuardach a dhéanamh ar an eintiteas agus ar líon na n-úinéirí tairbhiúla a chomhdaítear.

 • Tá sé socraithe ag an gCláraitheoir i gcomhréir le Rialachán 27 d’Ionstraim Reachtúil 110/2019 gurb é €2.50 an táille ar rochtain ar an gclár lárnach (.i. chun tuarascáil úinéireachta tairbhí a cheannach), nach bhfuil iníoctha ach le cárta dochair/creidmheasa.
 • Seiceáil le do thoil líon na n-úinéirí tairbhiúla i bpróifíl na cuideachta mar go ngearrfar fós táille ort as tuairisc, fiú mura bhfuil aon úinéirí tairbhiúla cláraithe don chuideachta sin.

 • Ní féidir tuarascálacha ar Úinéireacht Thairbhiúil a cheannach ach le cárta dochair/creidmheasa, nó trí bhreisiú a dhéanamh ar chuntas custaiméara.
 • Tá sonraí agus bealaí chun íocaíocht a dhéanamh nó breisiú a dhéanamh ar fáil sa rannán Rochtana ar an bpríomhláithreán gréasáin.
 • Seiceáil le do thoil líon na n-úinéirí tairbhiúla i bpróifíl na cuideachta mar go ngearrfar fós táille ort as tuairisc, fiú mura bhfuil aon úinéirí tairbhiúla cláraithe don chuideachta sin.

 • Tá cuntas Custaiméara ar fáil anois do Dhaoine Ainmnithe chun tuarascálacha RBO a cheannach as a ndíchill chuí airgeadais agus a gcomhlíonadh i gcoinne sciúradh airgid.
 • Is féidir cur leis an gcuntas custaiméara le cárta dochair/creidmheasa amháin.
 • Tá sonraí agus bealaí chun íocaíocht a dhéanamh nó breisiú a dhéanamh ar fáil sa rannán Rochtana ar an bpríomhláithreán gréasáin.
 • Seiceáil le do thoil líon na n-úinéirí tairbhiúla i bpróifíl na cuideachta mar go ngearrfar fós táille ort as tuairisc, fiú mura bhfuil aon úinéirí tairbhiúla cláraithe don chuideachta sin.

 • Tá Clár na nÚinéirí Tairbheacha bunaithe faoi reachtaíocht frith-sciúradh airgid agus mar sin tá sé scartha ó thaobh an dlí ó Chlár na gCuideachtaí.
 • Mar sin, ní féidir Cuntas Custaiméara CRO a úsáid chun sonraí a cheannach ón RBO.
 • Is trí chárta dochair/creidmheasa amháin a íoctar sonraí ar an RBO.

 • Toisc go bhfuil líon na n-úinéirí tairbhiúla a comhdaíodh le haghaidh eintiteas ar fáil ar an bpríomhscáileán próifíle roimh an gcinneadh Tuarascáil a cheannach, lena n-áirítear mura bhfuil aon fhaisnéis faoi úinéireacht thairbhiúil comhdaithe, níl aon aisíocaíochtaí ar fáil.
 • Is ar an láithreoir/custaiméir/ceannaitheoir atá an dualgas an fhaisnéis seo a sheiceáil sula gcinntear Tuarascáil a cheannach, fiú mura bhfuil aon fhaisnéis úinéireachta thairbheach sa tuarascáil.
 • Tá an dualgas ar an duine atá ag cur leis an méid a chinntiú go bhfuil an méid breisithe ceart mar nach bhfuil aisíocaíochtaí ar fáil.
 • Ní féidir aisíocaíochtaí páirteacha a sholáthar má rinneadh breisiú mícheart ar chuntas custaiméara.
 • Mar sin féin, i gcás eisiúint ar an Tairseach RBO ina nglactar íocaíochtaí dúblacha, aisíocfaidh an RBO ansin nuair a fhaigheann sé ráiteas faoi sin.
 • Tabhair faoi deara le do thoil: ní áirítear leis seo íocaíochtaí dúblacha nó iolracha i gcás gur le haghaidh eintitis éagsúla atá na tuarascálacha.
 • Níor cheart go mbeadh an áis ag cuntas úsáideora RBO rochtana ginearálta chun críocha faisnéis faoi úinéireacht thairbhiúil a chomhdú tuarascáil RBO a cheannach, ach tá aisíocaíocht ar fáil má tá tú tar éis breisiú a dhéanamh ar chuntas custaiméara ach nach Daoine Ainmnithe thú.
 • Mar mhalairt air sin, má tá tú tar éis breisiú a dhéanamh ar an gcuntas rochtana ginearálta, is féidir é seo a aistriú chuig Cuntas Rochtana na nDaoine Ainmnithe chun Tuarascálacha RBO a cheannach.