Clár Lárnach d’Úinéireacht Thairbhiúil na gCuideachtaí agus na gCumann Tionscail agus Coigiltis (RBO)

Is é an RBO an stór lárnach d’fhaisnéis reachtúil a theastaíonn a bheith i seilbh na n-eintiteas ábhartha (aonán corparáideach nó dlíthiúil atá corpraithe sa Stát) maidir leis na daoine nádúrtha arb iad a n-úinéirí/rialtóirí tairbhiúla, lena n-áirítear sonraí na leasanna tairbhiúla atá acu.

Foghlaim níos mó Cláraigh Logáil Isteach