Cuireadh oscailt an RBO siar ar feadh seala.

Fáilte chuig an bPríomh-Chlár um Úinéireacht Tairbhiúil Cuideachtaí agus Cumainn Tionscail agus Soláthair

Cuireadh oscailt an RBO siar ar feadh seala.

Soláthrófar tuilleadh nuashonruithe trí Nuachtlitir an CRO, suíomh gréasáin an RBO, ríomhphost chuig na páirtithe leasmhara an CRO agus trí chuntas Twitter an RBO.

 

Faoin gClár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil (An RBO)

Is é an RBO an stór lárnach d'fhaisnéis reachtúil a cheanglaítear ar eintitis ábhartha a choinneáil i ndáil leis na daoine nádúrtha arb iad a n-úinéirí/rialaitheoirí tairbhiúla, lena n-áirítear sonraí na leasanna tairbhiúla atá ina seilbh acu. 

Is iad seo a leanas na heintitis ábhartha:

  • cuideachtaí a foirmíodh agus a cláraíodh faoi Acht na gCuideachtaí 2014 nó cuideachta reatha de réir bhrí an Achta sin, agus
  • cumainn tionscail agus soláthair a cláraíodh faoi na hAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair 1893 go 2018.

Ní mór sonraí faoi úinéireacht thairbhiúil a chomhdú leis an RBO trí thairseach ar líne.

Níl aon fhoirmeacha páipéir ná táillí comhdaithe i gceist agus níl oifig an RBO ar oscailt don phobal. 

Tá suíomh gréasáin an RBO deartha chun an oiread faisnéise agus is féidir a thabhairt do chuideachtaí agus do chumainn chun cabhrú leat do riachtanais a chomhlíonadh maidir le húinéireacht thairbhiúil a chomhdú.

Tá áis chuimsitheach Ceisteanna Coitianta agus áis chuardaigh forbartha againn ar an suíomh gréasáin seo a chabhróidh chun thú a threorú agus tú ag comhlíonadh na gceanglas maidir le húinéireacht thairbhiúil a chomhdú. 

Ní comhairle dlí an fhaisnéis a sholáthraítear inár gCeisteanna Coitianta agus ba cheart do chuideachtaí/chumainn a gcomhairle dlí féin a fháil má bhíonn amhras orthu.

Léigh tuilleadh

Search

Fógra tábhachtach

Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Tríd an suíomh seo a úsáid aontaíonn tú lenár bhfianáin a úsáid mar a thuairiscítear sa Bheartas Príobháideachta seo.Beartas Príobháideachais

Tuigim