Séanadh

Is chun críocha treorach amháin an fhaisnéis a chuirtear ar fáil ar an suíomh Gréasáin seo, lena n-áirítear an chuid “ceisteanna coitianta” (CC) den suíomh Gréasáin agus ní féidir glacadh leis mar léirmhíniú dlíthiúil cinnte ar an 4ú agus 5ú Treoracha Frith-Sciúradh Airgid an AE (4AMLD agus 5AMLD), Ionstraim Reachtúil Uimh. 110/2019, arna leasú nó aon reachtaíocht ábhartha eile

Ba cheart d’aon duine a úsáideann an suíomh Gréasáin seo, nuair is cuí, a gcomhairle ghairmiúil neamhspleách féin a fháil.

Cé go ndéantar gach iarracht ábhar a ullmhú le foilsiú ar an suíomh Gréasáin seo, ní ghlacann an Cláraitheoir nó thar ceann an Chláraitheora (dá ngairtear “an RBO” nó “an Cláraitheoir” anseo feasta) le haon fhreagracht ná dliteanas, cibé ar bith a eascraíonn sé) ná an Stát, nó gach ceann díobh. a gcuid fostaithe, gníomhairí, conraitheoir nó seirbhísigh nó aon duine a ghníomhaíonn ar a son nó gach ceann dá gceann) agus go háirithe, gan dochar do ghinearáltacht an mhéid thuas, maidir le haon earráidí, easnaimh nó ráitis mhíthreoracha ar an suíomh Gréasáin seo, sa Chlár Tairbhiúil Úinéireacht Cuideachtaí agus Cumainn Tionscail & Coigiltis (“an Clár”), nó ar aon láithreán lena mbaineann an suíomh Gréasáin seo

Maidir le rochtain ar shonraí RBO, forordaítear le hIonstraim Reachtúil Uimh. 110/2019 an fhaisnéis sa Chlár is féidir a chur ar fáil d’eintitis éagsúla.

Ina theannta sin, ba cheart a thabhairt faoi deara gur ghlac an RBO de mheon macánta leis an bhfaisnéis atá sa Chlár maidir le húinéireacht thairbhiúil, tar éis na heintitis ábhartha nó a ngníomhairí a sholáthar don RBO, de bhun oibleagáide reachtúla, lena n-áirítear an oibleagáid nach bhfuil. faisnéis bhréagach a sholáthar go feasach nó go meargánta don RBO.

Ní féidir leis an RBO agus ní dhearbhaíonn sé cruinneas na faisnéise seo a sholáthair tríú páirtithe don Chlár, agus ní bheidh RBO freagrach as iarmhairtí aon mhíchruinnis, earráide nó easnaimh san fhaisnéis sa Chlár, cibé slí a eascraíonn.

Meabhraítear do dhaoine ainmnithe a dhéanann bearta díchill chuí do chustaiméirí faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010, go ndeir Rialachán 25(2) de IR110/2019 mar a leanas:

“Ní bheidh an duine ainmnithe ag brath go heisiach ar an bhfaisnéis a gheobhaidh duine ainmnithe trí rochtain ar an gclár lárnach arna thabhairt faoi mhír 25(1) chun dualgas an duine ainmnithe a chomhlíonadh bearta díchill chuí custaiméara a chur i bhfeidhm faoi Chuid 4 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Acht 2010 (a chomhlíonfar an dualgas trí úsáid a bhaint as cur chuige riosca-bhunaithe).

Trí úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin seo, aontaíonn an duine a úsáideann an suíomh Gréasáin agus gach duine eile a fhaigheann teidlíocht nó cúis dá bharr le coinníollacha úsáide an tsuímh Ghréasáin lena n-áirítear iad siúd atá leagtha amach sa séanadh.

Dírítear d’aird ar an Ráiteas Príobháideachta agus Fianán Beartas Príobháideachta agus Fianán – RBO maidir le húsáid fianáin ar an suíomh Gréasáin seo.

An Cláraitheoir ar Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Cumann Tionscail & Coigiltis.